Trang sức cao cấp

TRANG SỨC

Hoa Tai Venus Size 8,5 mm

99 163

1,198,000 đ

Hoa Tai Venus Size 9 mm

100 155

1,598,000 đ

Hoa Tai Venus Size 9,5 mm

100 149

1,998,000 đ

Hoa Tai Venus Size 10 mm

100 182

2,398,000 đ

Hoa Tai Venus Size 8 mm

100 141

998,000 đ

Cài áo Logo có dây đeo

100 173

12,000,000 đ

Bông tai Agape size L

100 168

1,799,000 đ

Dây chuyền Angel

100 161

2,000,000 đ

Cài áo Logo

100 164

4,500,000 đ

Chuỗi Fireworks 100cm

100 157

4,500,000 đ

Chuỗi Fireworks 120cm

100 149

5,000,000 đ

Dây chuyền Hosana size S

100 153

1,890,000 đ

Dây chuyền Hosana size M

100 180

2,700,000 đ

Dây chuyền Hosana size L

100 156

3,600,000 đ

Chuỗi Fireworks 80cm

100 155

3,500,000 đ

Facebook